alt

Koncem října mi přišla obálka z Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR. Nervózně jsem jí otevřela a našla v ní dopis, ve kterým mi sdělují, že byla schválena moje nominace ke kynologickým atestačním zkouškám ve specializaci "P-plošné vyhledání".

Měla jsem z toho radost, ale zároveň i velké obavy zdali to zvládneme. A začal kolotoč příprav – zajistit veterinární prohlídku, potvrzení od doktora a připravit si povinné vybavení.

Po velkých přípravách, v pátek brzo ráno 6.11.2009, jsem odjížděla se psem Ronem směrem na Litvínov. Po příjezdu všech účastníků proběhlo proškolení, losování startovacích čísel a seznámení s průběhem zkoušky. V půl desáté jsem nasedla s Evou Vošmikovou do auta, které nás odvezlo k lesu. Řidič nám ukázal a vysvětli trasu k terénu. Měly jsme 30 minut na přesun dlouhý tři kilometry. S Evou jsme zvládly trasu projít včas a dojít na začátek terénu. Tam na nás čekal rozhodčí František Schejbal, popsal nám kopcovitý terén, který byl velice náročný, téměř 2 km dlouhý. Po půl hodině výstupu jsem slyšela, že pes mé sousedky označil štěkáním již dvě nalezené osoby. Znejistěla jsem, ale věřila svému psovi, který po chvíli radostným štěkáním označil první pohřešovanou osobu a hned bylo veseleji. Téměř na konci tohoto náročného terénu, před padesáti minutovým limitem můj pes označil druhou nalezenou osobu. Ve štábu jsem nahlásila vedoucímu rozhodčímu Gustavu Hotovém nalezení osob.

Hasiči měli pro nás připravené teplé občerstvení a stan i s vytápěním, kde jsme mohli zůstat po zbytek zkoušky. Poté, co dorazil poslední psovod, proběhlo vyhodnocení a nastalo dlouhé čekání na noční vyhledání.

Obdrželi jsme další informace k nočnímu vyhledání, jen jsme museli čekat na svůj start. Nervozita sílila, ale jakmile přišel náš čas, tréma ze mne spadla a šla jsem se psem prohledávat smrkové mlází. Pes pracoval jistě a velmi dobře, označil v nočním terénu čtyři osoby a to ve stanoveném limitu. Atestační zkoušku jsme splnili. Odjížděla jsem v pozdních nočních hodinách k domovu unavená, ale s hezkým pocitem, vždyť příprava a výcvik psa je tak náročný.