Konopiště 2009

Krajské sdružení hasičů ve spolupráci se středočeským krajem uspořádalo 13.června 2009 Hasičský den na Konopišti.

Naše sdružení hasičů - psovodů obdrželo pozvání na akci, kde jsme měli prezentovat naši činnost. Připravili jsme na panel fotografie, kde se i laici mohli seznámit se všemi směry záchranářského výcviku jako např. práce psa v sutinách, na ploše nebo vodě.

ukázka naší činnosti

Toto pozvání jsme považovali za poctu. Prezentovali jsme se vedle profesionálů a dalších dobrovoplných hasičů, kteří předvedli hystorické stříkačky a bezpečnostní techniku. Program byl zahájen slavnostním průvodem z Konopiště a hlavním bodem byli závody koňských stříkaček. Návštěvníci mohli shlédnout nejnovější policejní a hasičskou techniku, slaňování ze zdvyžné plošiny a výcvik policejních psů. Byl to skutečně nádherný, slavnostní Hasičský den.
S takovou organizací se rádi těšíme na další spolupráci.

Konopiště koňská stříkačka koňská stříkačka
ukázka výcviku policejního psa ukázka hasičské techniky slaňováníhasičská technika