Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

uspořádali v sobotu 1. října 2011 v Hulicích a okolí

Výcvik s požární technikou.

 

 

Start jednotlivých družstev k plnění úkolů byl zahájen v 9.00 hodin v Hulicích. Po seznámení s úkoly bylo provedeno praktické cvičení hasičských družstev. OSH a jeho odborná rada velitelů v návaznosti na vedení okrsků se snaží být nápomocná obcím v zabezpečení školení a výcviku zásahových jednotek.

Na tuto akci členů zásahových jednotek a SDH byla pozvána i skupina našich psovodů, aby provedla v objektu starého lihovaru ukázku vyhledání zavalené osoby a spolupráci s družstvy při vyproštění a .......

 

Článke o akci si můžete přečíst v Bešovském deníku.