Na poslední záchranářskou zkoušku dle mezinárodního zkušebního řádu IRO nastoupili psovodi a jejich psi za krásného listopadového dne v Želivě. Na programu byly jak základní zkoušky, tak i postupové a to ve všech speciálech - plošné vyhledávání, sutiny i stopa.

Na zkoušky byl delegován dlouholetý, zkušený rozhodčí a zároveň psovod záchranář každým coulem Ms. Květoslav Štibora. Po nástupu psovodů dostaly věci rychlý spád. Rozhodčí, bývalý voják, s ničím neotálel a ihned se odjelo na nedalekou louku položit stopu, následovalo hledání v sutinách a plošné vyhledávání. Psi i psovodi podali výborné výkony a speciály splnili všichni. Pro mnohé z nás však následovala druhá a o hodně těžší polovina - poslušnost a dovednost psů. Přesná chůze u nohy, aporty, odkládání za pochodu, tunel, žebřík, vysílání do směrů, dlouhodobé odložení spojené s rušivými zvuky - to vše museli naši psi zvládnout s přesností, jistotou a zájmem o práci. Ne všem se zadařilo tak, jak by si představovali, přesto konečný výsledek byl naprosto vynikající - pouze jeden psovod nezískal potřebný počet bodů ke splnění zkoušky. Při závěrečném hodnocení celodenního výkonu záhranářských psů nešetřil p. rozhodčí chválou, naši psi dobře a s jistotou hledali ukryté figuranty i stopovali na poměrně těžkém terénu. Výsledky zkoušek to ukázaly naprosto jednoznačně. Jen v poslušnosti máme ještě trochu rezervy a je co zlepšovat.

Na další rok proto naplánujeme další záchranářskou práci spojenou se cvičením, aby při následných zkouškách naši psi byli znovu alespoň tak úspěšní, jako letos.

 

Zkoušku splnili:

RH-E Martina Bílková s Ennie

RH-E Lucie Křížová s Krolevstvo Gornih Psov Enriko

RH-E Jan Bouček s Artex Sursum Corda

RH-TB Oldřich Pečenka s Dýnou Rodšvéd

RH-FL A Lada Živnůstková a Chooko ze Staré výšiny

RH-FL B Jiří Samek s Benem

RH-F A Dana Hávová s Aishou z Krajíčkovy stráně