b_150_100_16777215_00_images_fotoalbum_2013_phoca_thumb_l_img_4890.jpg Poslední červnovou sobotu 29. června 2013 pořádali v Jiřicích letečtí modeláři 5. ročník „Jiřické Show“ – rádiem řízené modely letadel.

Tuto super akci jsme měli obohatit svým programem s ukázkou záchranářského výcviku. Naši organizaci reprezentovalo šest psovodů. Letecká show byla úžasná a nám se program také vydařil. Dokonce nám na vlastní náklady převezli do svého areálu překážky, aby byl program zajímavější. Ukázku bylo možné komentovat mikrofonem, tak byli diváci seznamováni s naší činností vcelku podrobně. Prý tak zvaní „čmuchací psi“ předvedli pěkné výkony a my jsme sklidili uznání i potlesk. Dostali jsme občerstvení, ale hlavně nás potěšil úsměv a pohoda, která vládla v klubu nejen ze strany organizátorů, ale i diváků, to bylo obdivuhodné. Poděkovali jsme, rozloučili se a na příští rok si organizátoři akce naše „čmuchací psy“ opět chtějí s novým programem objednat.

b_150_100_16777215_00_images_fotoalbum_2013_img_4874.jpg b_150_100_16777215_00_images_fotoalbum_2013_img_4872.jpg b_150_100_16777215_00_images_fotoalbum_2013_img_4898.jpg b_150_100_16777215_00_images_fotoalbum_2013_phoca_thumb_l_img_4894.jpg

Fotky z akce najdete na stránkách www.lmkjirice.cz

 

b_150_100_16777215_00_images_fotoalbum_2013_plakt_den_otevench_dve_2013.jpgJeště tento den jsme přijali pozvání přátel hasičů z SDH Košetic na jejich ukázku techniky a výstavu o činnosti organizace. Hned po příjezdu jsem byla opravdu mile překvapená, jak mě místní hasiči přivítali a věnovali se mi. Akci měli bezvadně připravenou, návštěvnost byla také bohatá. V prvním patře HZ jsem mohla obdivovat historické kroniky, fotografie a udělená uznání. Dokonce se na plátně pouštělo video z naší společné dubnové akce, což mě opravdu potěšilo. Všichni si ceníme přístupu hasičů, kteří si dokáží ověřit naší činnost a berou nás za partnery. Ještě nás čeká hodně tvrdé práce se psy, aby si nás vážili i ostatní.

 

Malý pohádkový les v Želivě

V sobotu 6. července jsme pozvali navečer na fotbalové hřiště děti z naší ulice na malou akci, pořádanou spolu s vedením leteckého klubu Jiřice. Tedy upřesněno, s rodinou Farkovou, ty jsou pro každou srandu, takže táta Láďa vedoucí klubu zahájil akci ukázkou malých elektronických letadel. Bylo to úžasné a děti i dospělí byli nadšení. Mamka Milena s dcerou Veronikou co by rozevláté víly, měly plné ruce práce s organizací dětí, ale zvládly to. Pak už na děti čekala malá trasa přes kynologický cvičák ke mlýnu. Po cestě je čekaly pohádkové postavy, sice jen zajíc, hejkal a ježibaba, v kterých strašili Květa, Láďa a Honza, ale pro děti to stačilo. Začalo se rychle stmívat a vykulené, užaslé děti na kočárcích i ty, které šly s rodiči pěšky si užívaly odměny za statečnost.
Malý nápad na malou akci a velký ohlas, trochu i výčitky ze strany dospělých, že jsme lépe neinformovali ostatní, aby se také mohli zúčastnit. Znamená to, že si akci zopakujeme za rok.
 

Ukázka v Matějově

b_150_100_16777215_00_images_fotoalbum_2013_matjovimg_4642.jpgPoslední prázdninovou neděli 28. srpna jsme vyjeli v jednom autě tři psovodi (Marie, Květa, Láďa) a dva psy (Gara a Ron). Trasa vedla až na jižní Moravu do Matějova, kde hasiči připravovali pro děti dětský den na ukončení prázdnin a slavili svoje výročí. I když počasí bylo zamračené, uvítaly nás milé tváře hasičů, organizátorů, ale i dětí a místních obyvatel. Velkou péči nám věnoval po celé odpoledne starosta SDH Matějov pan Josef Lysý. Za ukázku nám všichni zatleskali a popřáli hodně úspěchů. Pak nás čekalo občerstvení a ještě jsme si dlouho povídali o naší činnosti. Cítili jsme se tu velice dobře a tak snad ještě někdy nashledanou.

b_150_100_16777215_00_images_fotoalbum_2013_matjovimg_4633.jpg b_150_100_16777215_00_images_fotoalbum_2013_matjovimg_4639.jpg
 

Ukázka v Pacově

Na středu dopoledne 9. října jsme přijali pozvání k ukázce do Centra Lada v Pacově, je to Občanské sdružení pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením. I když byl všední den, tak si mnozí vzali dovolenou, aby se této ukázky mohli zúčastnit. Zaměstnanci i děti z centra a z 1. stupně ZŠ nás hezky přivítali. Jako diváci byli všichni vzorní. Po předvedení poslušnosti a různé dovednosti si některé pejsky děti mohli pohladit a pomazlit se s nimi. Nám se pak dostalo výborného občerstvení a na památku jsme dostali od dětí dárečky. Byl to příjemný a hezký den pro nás všechny.