Tento řád se zaměřuje na samostnou práci psa, perfektí poslušnost a ovladatelnost.

RH-E Zkouška způsobilosti záchraného psa

Tato zkokuška má prověřit vhodnost psa pro dálší výcvik.

Zůčasnit se jí může každý, jehož pes dosáhl starší 14 měsíců

Skládá se ze dvou částí:

poslušnost a dovednost

Psovod se svým psem musí předvést ovladatelnost na vodítku, ovladatelnost bez vodítky, chůze po nepříjemném materiálu, volno s přivoláním, průchod skupinou osob, překonání tří různých překážek, překonání pevné kladiny, nesení psa a jeho předání a odložení při vzdálení psovoda.

pachové práce (účasník si může vybrat jednu ze tří variant)

- STOPA - vlastní, 600 kroků, 30 minut stará, 2 lomy, 3 předměty psovoda

- PLOŠNÉ VYHLEDÁNÍ - oteřený a nepřehledný terén o velikosti 500 m2 s jednou osobou

- VYHLEDÁNÍ V SUTINÁCH - terén se sutinami o velikosti 400 až 600 m2 s jednou osobou

 

RH-T Zkouška záchranného psa ve vyhledání v sutinách

Tato zkouška obsahuje dva stupně obtížnosti A a B

Zkouška se skládá ze tří částí:

poslušnost

- ovladatelnost bez vodítka, odložení v sedě, odložení v leže s přivoláním, odložení ve stoje s přivoláním, aport, plazení, vysílání s odložením a odložení při vzdálení se psovoda

dovednost

- pohyblivá kladina na sudech, houpačka, vodorovný žebřík, skok daleký, tunel chůze po nepříjemném materiálu, ovladatelnost na vzdálenost, nesení psa a jeho předání

pachové práce

varianta A - terén se sutinami o velikosti 600 až 800 m2, 2 osoby, doba pro vyhledání 15 minut

varianta B - terén se sutinami o velikosti 800 až 1200 m2, doba pro vyhledání 30 minut - 3 až 4 osoby (nebo 40 minut - 5 až 6 osob)

 

RH-FL Zkouška záchranného psa v plošném vyhledání

Tato zkouška obsahuje dva stupně obtížnosti A a B

Zkouška se skládá ze tří částí:

poslušnost

- ovladatelnost bez vodítka, odložení v sedě, odložení v leže s přivoláním, odložení ve stoje s přivoláním, aport, plazení, vysílání s odložením a odložení při vzdálení se psovoda

dovednost

- pohyblivá kladina na sudech, houpačka, vodorovný žebřík, skok daleký, tunel chůze po nepříjemném materiálu, ovladatelnost na vzdálenost, nesení psa a jeho předání

pachové práce

varianta A - otevřený a nepřehledný terén o velikosti 100 x 200 m, 2 osoby, doba pro vyhledání 15 minut

varianta B - otevřený a nepřehledný terén o velikosti 100 x 300 m, doba pro vyhledání 30 minut - 3 až 4 osoby (nebo 40 minut - 5 až 6 osob)

 

RH-F Zkouška záchranného psa stopaře

Tato zkouška obsahuje dva stupně obtížnosti A a B

Zkouška se skládá ze tří částí:

poslušnost

- ovladatelnost bez vodítka, odložení v sedě, odložení v leže s přivoláním, odložení ve stoje s přivoláním, aport, plazení, vysílání s odložením a odložení při vzdálení se psovoda

dovednost

- pohyblivá kladina na sudech, houpačka, vodorovný žebřík, skok daleký, tunel chůze po nepříjemném materiálu, ovladatelnost na vzdálenost, nesení psa a jeho předání

pachové práce

varianta A - cizí stopa 1 000 kroků dlouhá ukončená osobou, 90 minut stará, 5 lomů, 5 předmětů denní potřeby

varianta B - cizí stopa min. 2 000 kroků dlouhá ukončená osobou, 180 minut stará, 7 lomů (min. 2 ostré), 7 předmětů denní potřeby

 

RH-L Zkouška záchranného psa lavináře

Tato zkouška obsahuje tři stupně obtížnosti A, B a C

Zkouška se skládá ze tří částí:

poslušnost

- ovladatelnost bez vodítka, odložení v sedě, odložení v leže s přivoláním, odložení ve stoje s přivoláním, aport, vysílání s odložením a odložení při vzdálení se psovoda

dovednost

- chůze ve stopě; jízda v dopravním prostředku; ovladatelnost na vzdálenost; vyzvednutí a sundní psa, jeho uchopení a předání

pachové práce

varianta A - sněhová plocha min. 3 000 m2, 1 osoba max. hloubce 1 m, doba pro vypracování 15 minut

varianta B - sněhová plocha min. 6 000 m2, 2 osoby max. hloubce 1 m, doba pro vypracování 20 minut

varianta C - sněhová plocha min. 10 000 m2, 3 osoby v hloubce 2 m, doba pro vypracování 30 minut

 

RH-W Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledání

Tato zkouška obsahuje tři stupně obtížnosti A, B a C

Zkouška se skládá ze tří částí:

poslušnost

- ovladatelnost bez vodítka, odložení v sedě, odložení v leže s přivoláním, odložení ve stoje s přivoláním, aport, vysílání s odložením a odložení při vzdálení se psovoda

dovednost

- skok do člunu a ze člunu; vylezení na surfové prkno; jízda na surfovém prkně; ovladatelnost na vzdálenost; nesení psa a jeho předání

pachové práce

varianta A - plavání na vzdálenost 200 m; aport - hází se ze břehu; aport - hází se ze člunu; přinesení lana k surfaři; přivlečení surfaře s jeho surfovým prknem

varianta B - plavání na vzdálenost 600 m; přinesení záchranného kruhu; dovlečení člun ke břehu; přinesní lana ke člunu 30 m od břehu; přivlečení osoby

varianta C - plavání na vzdálenost 1 000; přivlečení volně plovoucího člunu; přinesení záchranního kruhu; přivlečení 1 osoby; přivlečení 2 osob